Łuki stalowe skręcane
6 nitek (natural) 100-16-…, (sztanga) 103-16-…

Strona główna » Sklep » Łuki stalowe skręcane 6 nitek (natural) 100-16-…, (sztanga) 103-16-…

Łuk składa się z pięciu jednakowych łuków owiniętych wokół łuku o takim samym przekroju. Łuk zapewnia dobrą odkształcalność, co pozwala na wykonanie precyzyjnych dogięć. Łuki zapewniają siły niskie do umiarkowanych. Dodatkową zaletą łuków jest krótki czas aktywacji – siła łuku maleje wraz z przesunięciami zębowymi.

Opakowanie: 1op./10szt.

Natural

Sztanga

krawężne

0155, 0175, 0195

góra/dół

0155, 0175, 0195

Shopping Basket

Strona zawiera treści przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów.

Czy oświadczasz, że jesteś lekarzem/rką stomatologii i/lub ortodoncji?