Łuki stalowe skręcane
3 nitki (natural) 100-13-…, (sztanga) 103-13-…

Strona główna » Sklep » Łuki stalowe skręcane 3 nitki (natural) 100-13-…, (sztanga) 103-13-…

Składa się z trzech okrągłych, precyzyjnie splecionych nitek, które tworzą jeden łuk. Łuk zapewnia delikatne poziomowanie podczas wczesnych faz leczenia oraz doskonałą odkształcalność. Łuki zapewniają umiarkowaną siłę, która maleje wraz z przesunięciami zębowymi.

Opakowanie: 1op./10szt.

Natural

Sztanga

krawężne

0155, 0175, 0195

góra/dół

0155, 0175, 0195

Shopping Basket

Strona zawiera treści przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów.

Czy oświadczasz, że jesteś lekarzem/rką stomatologii i/lub ortodoncji?