Za nami kurs dr Zaleskiej „Mikroimplanty – jak zacząć”

Podczas dwóch dni szkolenia lekarze ortodonci z całej Polski mieli okazję zgłębić wiedzę odnośnie leczenia z wykorzystaniem mikroimplantów, zarówno w teorii jak i w praktyce.

Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do skorzystania również z innych kursów organizowanych przez firmę Trachem!

Shopping Basket

Strona zawiera treści przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów.

Czy oświadczasz, że jesteś lekarzem/rką stomatologii i/lub ortodoncji?