Kurs Warszawa 21-22.04 oraz 7-8.10.2023

Strona główna » „MIKROIMPLANTY – JAK ZACZĄĆ” – KURS TEORETYCZNO-PRAKTYCZNY

Data

7 - 8 października 2023

Cena

do sierpnia 2500 zł

od września 2900 zł

Liczba miejsc

Wyprzedane

Lokalizacja

Warszawa,

Hotel Mamaison Le Regina

ul. Kościelna 12

Dr Zaleska

DR N. MED. KATARZYNA ZALESKA

Specjalista ortodonta

Dr n. med. Katarzyna Zaleska jest Absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, którą ukończyła w 1996 roku. W latach 2005-2017 była asystentem i wykładowcą w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji Pomorskiego Uniwersytety Medycznego oraz pracownikiem Poradni Ortodoncji Specjalistycznej Lecznicy Stomatologicznej PUM w Szczecinie. Od 2001 roku prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną specjalizując się w leczeniu ortodontycznym z zastosowaniem mikroimplantów. W roku 2008 otrzymała tytuł dr n. med., a tematem pracy doktorskiej była „Skuteczność zakotwienia Mikrośrubą i Implantem zastosowanego podczas leczenia ortodontycznego u pacjentów z uzębieniem stałym”.
W roku 2017 roku dr. Zaleska zdała egzamin specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty ortodonty. Ukończyła dwuletnie podyplomowe szkolenie FACE. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego i European Orthodontic Society, Polskiej Akademii Alignerowej i Stowarzyszenia FACE Poland. Była uczestnikiem licznych szkoleń ortodontycznych w kraju i zagranicą. Jest autorem publikacji naukowych. W kręgu jej zainteresowań ortodontycznych jest leczenie z zastosowaniem zakotwienia mikroimplantami, ortodoncja cyfrowa oraz wdrażanie nowoczesnych technologii do codziennej praktyki ortodontycznej.

„Mikroimplanty - jak zacząć” – kurs teoretyczno-praktyczny

Prowadzący: Dr n. med. Katarzyna Zaleska

+  Lekarz asystujący Dr n.med. Anna Koberska

Zagadnienia

LOKALIZACJA

Warszawa,
Hotel Mamaison Le Regina
ul. Kościelna 12

Mamaison-Hotel-Le-Regina-Warsaw
Shopping Basket

Strona zawiera treści przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów.

Czy oświadczasz, że jesteś lekarzem/rką stomatologii i/lub ortodoncji?