„Mikroimplanty – jak zacząć?” – 2 dni, kurs teoretyczno-praktyczny (15-16 czerwca 2024 r.)

Strona główna » „Mikroimplanty – jak zacząć?” – 2 dni, kurs teoretyczno-praktyczny (15-16 czerwca 2024 r.)

Data

15-16 czerwca 2024 r.

Cena

3 200 zł

Liczba miejsc

Lokalizacja

Holiday Inn Warszawa
ul. Twarda 52

Dr Zaleska

DR N. MED. KATARZYNA ZALESKA

Specjalista ortodonta

Dr n. med. Katarzyna Zaleska jest Absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, którą ukończyła w 1996 roku. W latach 2005-2017 była asystentem i wykładowcą w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji Pomorskiego Uniwersytety Medycznego oraz pracownikiem Poradni Ortodoncji Specjalistycznej Lecznicy Stomatologicznej PUM w Szczecinie. Od 2001 roku prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną specjalizując się w leczeniu ortodontycznym z zastosowaniem mikroimplantów. W roku 2008 otrzymała tytuł dr n. med., a tematem pracy doktorskiej była „Skuteczność zakotwienia Mikrośrubą i Implantem zastosowanego podczas leczenia ortodontycznego u pacjentów z uzębieniem stałym”.
W roku 2017 roku dr. Zaleska zdała egzamin specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty ortodonty. Ukończyła dwuletnie podyplomowe szkolenie FACE. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego i European Orthodontic Society, Polskiej Akademii Alignerowej i Stowarzyszenia FACE Poland. Była uczestnikiem licznych szkoleń ortodontycznych w kraju i zagranicą. Jest autorem publikacji naukowych. W kręgu jej zainteresowań ortodontycznych jest leczenie z zastosowaniem zakotwienia mikroimplantami, ortodoncja cyfrowa oraz wdrażanie nowoczesnych technologii do codziennej praktyki ortodontycznej.

„Mikroimplanty – jak zacząć?” – 2 dni, kurs teoretyczno-praktyczny (15-16 czerwca 2024 r.)

Prowadzący: Dr n. med. Katarzyna Zaleska

+  dr Asystująca

Zagadnienia

  • podstawy biologicznego utrzymania mikroimplantów w kości
  • wyjaśnienie czynników wpływających na sukces utrzymania mikroimplantów
  • omówienie procedur wprowadzania i usuwania mikroimplantów w różnych okolicach
  • omówienie najczęstszych powikłań zdarzających się podczas użytkowania mikroimplantów i jak sobie z nimi radzić
  • praktyczne ćwiczenia montażu mikroimplantów

LOKALIZACJA

Holiday Inn Warszawa
ul. Twarda 52

Shopping Basket

Strona zawiera treści przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów.

Czy oświadczasz, że jesteś lekarzem/rką stomatologii i/lub ortodoncji?