„Leczenie kamuflażowe” – 1 dzień, kurs teoretyczno-praktyczny

Strona główna » „Leczenie kamuflażowe” – 1 dzień, kurs teoretyczno-praktyczny

Data

12 października 2024 r.

Cena

2 200 zł

Liczba miejsc

Lokalizacja

Holiday Inn Warszawa
ul. Twarda 52

Dr Zaleska

DR N. MED. KATARZYNA ZALESKA

Specjalista ortodonta

Dr n. med. Katarzyna Zaleska jest Absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, którą ukończyła w 1996 roku. W latach 2005-2017 była asystentem i wykładowcą w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji Pomorskiego Uniwersytety Medycznego oraz pracownikiem Poradni Ortodoncji Specjalistycznej Lecznicy Stomatologicznej PUM w Szczecinie. Od 2001 roku prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną specjalizując się w leczeniu ortodontycznym z zastosowaniem mikroimplantów. W roku 2008 otrzymała tytuł dr n. med., a tematem pracy doktorskiej była „Skuteczność zakotwienia Mikrośrubą i Implantem zastosowanego podczas leczenia ortodontycznego u pacjentów z uzębieniem stałym”.
W roku 2017 roku dr. Zaleska zdała egzamin specjalizacyjny uzyskując tytuł specjalisty ortodonty. Ukończyła dwuletnie podyplomowe szkolenie FACE. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego i European Orthodontic Society, Polskiej Akademii Alignerowej i Stowarzyszenia FACE Poland. Była uczestnikiem licznych szkoleń ortodontycznych w kraju i zagranicą. Jest autorem publikacji naukowych. W kręgu jej zainteresowań ortodontycznych jest leczenie z zastosowaniem zakotwienia mikroimplantami, ortodoncja cyfrowa oraz wdrażanie nowoczesnych technologii do codziennej praktyki ortodontycznej.

„Leczenie kamuflażowe” – 1 dzień, kurs teoretyczno-praktyczny

Prowadzący: Dr n. med. Katarzyna Zaleska

+  dr Asystująca

Zagadnienia

  • wyjaśnienie mechaniki stosowanej podczas leczenia
  • praktyczne wskazówki jak i gdzie i kiedy montować mikroimplanty do dystalizacji w żuchwie
  • praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem mikroimplantów

LOKALIZACJA

Holiday Inn Warszawa
ul. Twarda 52

Shopping Basket

Strona zawiera treści przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów.

Czy oświadczasz, że jesteś lekarzem/rką stomatologii i/lub ortodoncji?